LLブック センターの機能はMTMに移る?

MTM
MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER